KULLAMANNEN ULTRA 100 MILES "HEAVEN, OCEAN & HELL"

+4000 altitudemeters

A 100 mile (161 km) long course in Skåne Sweden passing through three magnificent nature reserves with a grand finish at Kullaberg and Ladonia.


Race date

Friday to Saturday the 3-4th of November 2017 (Halloween)

Prel. start kl 11:00 hrs Friday

Price: 995 SEK

Start

A buss will take you from Mölle to Norrvikens trädgårdar just outside the little town Båstad.

The course passes through magnificent costal areas and ridges. At the end of the race you have 161 km and +4000 altitude meters behind you.

You will run most of the course on the Skåne trail (Skåneleden). Norrviken – Hovs Hallar – Torekov – Ängelholm – Arild – Kullens Lighthouse – Mölle.

Guided by the roadbook you will navigate alone along the Skåne trail before you reach Kullaberg where you will "finish off" the adventure with three laps on the "Kullamannen Death Zone" course. You will find both water- and sports drink as well as food check points along the course. You will also be able to access your drop bag in Mölle.

Your progress on the course will be monitored by a GPS-tracker, giving both your friends and family as well as the race directors the possibility to follow you live.

Welcome to one of the most beautiful and tough ultra races.

The ones who pull through will have the honor to carry the belt buckle. 

“It is good to have an end to journey toward; but it is the journey that matters, in the end.”
/Ernest Hemingway

SIGN UP HERE >

ITRA International Trail Running Association  


Race information

Version: 1 – 2017-08-24

DOWNLOAD RACE INFORMATION (PDF) >

Kullamannen has added one extra course for 2017 – "Kullamannen Ultra 100 Miles". You will run through the beautiful nature of Skånes north east corner and a big part of the race will happen at Kullaberg.

General info

Kullamannen 100 miles is an individual trail race where the runner, by his or her own capacity, has to advance from start to finish on a specific route given by Kullamannen.

Distance

Approx. 100 miles = 161 km . Approx. 4400 altitudemeters

Date

3-4th of November 2017. Start Friday 3rd of November at 11:00 o'clock.

A semi self-containd race

It is a self-contained race. That means that the runner has to advance from start to finish without help from any other person or group – with the exception of water-/food stations and drop zones supplied by Kullamannen. All equipment carried by the runner at the course has to be carried to the next drop zone or the finish.

Pre race gathering

Mölle harbour on the 3rd of November at 08:00.

 • Runners to collect their race bib together with other equipment provided by Kullamannen, plus produce compulsory equipment.
 • Kullamannen will provide transport to the start.
 • The transport from Mölle will departure at 09:00 hrs.

Start

Båstad, Norrvikens Trädgårdar

Starting time

11:00 hrs Friday the 3rd of November

Finish

Mölle hamn 

Maximum time
and stop times

The maximum time to complete the race is 36 hours.

Stop times:

 • Ängelholm Water station: Friday 3rd of November 19:00 hrs.
 • Mölle hamn/"new lap": Saturday 4th of November 19:00 hrs.
 • After the above stop times runners are not aloud to continue on the course.

Bana

The course is following the Skåne Trail (Skåneleden) from Båstad via Torekov and Vejbystrand to Ängelholms Camping. From the Camping a 4 km long part marked with stripes will follow that leads back to the Skåne trail (Skåneleden) just before reaching Utvälinge. The course follows the Skåne trail (Skåneleden) passing through Farhult and Skäret on the way to Arild. From Arild the runners will follow a part of the course marked with stripes and reflexes towards Himmelstorp, The Kullen Lighthouse and Mölle harbour. In Mölle harbour runners will continue on a three lap course. Each lap measuring 22 km and marked with stripes/reflexes. The lap course is the same as the "Death Zone" course. 

The course profile means a start with easy trail running combined with some parts with roads. There is an inital elevation just after the start followed by minor hills all the way to Arild. From Arild it is mainly singel track trail.

The "lap course" from Mölle harbour starts with a short piece of road before becoming trail and gravel roads all the way to Himmelstorp. After that only single trail via Nimis, Håkull, Josefinelust and Kullens Lighthouse. Part of the track is technical with steep elvations and descents. 

< 5% running on asphalt.

A GPX-file with the course will be posted on Kullamannen.com 

Vätske/matstationer

Det kommer att finnas tre större vätske-/matstationer:

 1. Ängelholm, efter ca 49 km
 2. Himmelstorp, efter ca 85 km
 3. Mölle hamn, efter ca 98/120/142 km

Dessutom kommer det finnas ett antal stationer med vatten/sportdryck. Följande platser planerade som stationer men viss ändring kan ske:

 • Glimminge (ca 25 km) vatten/sportdryck och möjlighet att fylla på vatten.
 • Ängelholm/Råbocka (ca 48 km) Vatten/sportdryck/cola/buljong/kaffe/soppa. Bullar/banan/chips/russin. Möjlighet att fylla på vatten
 • Farhult (ca 17 km) vatten/sportdryck och möjlighet att fylla på vatten.
 • Himmelstorp (ca 87 km) vatten/sportdryck/cola/buljong/kaffe. Bullar/banan/chips/russin. Möjlighet att fylla på vatten
 • Kullens fyr (ca 92 km) vatten/sportdryck och möjlighet att fylla på vatten.
 • Mölle hamn (ca 98/120/142 km) vatten/sportdryck/cola/buljong/kaffe. Bullar/banan/chips/russin/vegetarisk soppa/vegetarisk mat. Möjlighet att fylla på vatten.
 • Himmelstorp samt Kullens fyr vatten och sportdryck.

Dropzon

Möjlighet till dropbag i Ängelhom (ca 49 km) samt Mölle hamn (ca 98/120/142km).

 • Löparna måste lämna dropbag i Mölle.
 • Löparna måste ha en separata dropbags för Ängelholm och Mölle hamn. Kullamannen garanterar inte att dropbags i Ängelholm transporteras tillbaka till Mölle hamn under tävlingen.
 • Dropbags skall märkas med startnummer.
 • Dropbags får inte vara större än 50 cm x 30 cm x 30 cm.

Utrustning

Obligatorisk utrustning för alla löpare:

 • Karta*
 • Ladda ned GPX-fil på mobil via app (till exempel: Topo GPS Sverige
 • GPS-tracker* (skall lämnas tillbaka efter målgång. Deposition på ca 1.000** kr lämnas när den hämtas ut)
 • Nummerlappar och nummermarkering för dropbags*
 • Mobiltelefon (löparen skall ha lagt in Kullamannens nödtelefonnummer)
 • Pannlampa/ficklampa óch extrabatteri (från Ängelhom)
 • Regn- och vindtät jacka
 • Extra underställströja
 • Medical kit för självsjukvård. Elastisk binda, min 1 meter sporttejp samt kompresser.
 • Värmefil
 • Mugg eller liknande för vätska (Inga muggar finns längs banan)

I övrigt skall löparen själv ansvara för att ha tillräckligt med mat och vätska samt övrig utrustning för att kunna genomföra loppet.

*) karta tillhandahålls av Kullamannen

**) Exakt summa meddelas senare

Regler

 • Tävlande skall genomföra loppet utan assistans utifrån
 • Tävande får inte använda följelöpare
 • Tävlande skall följa banan som anvisad av Kullamannen
 • Tävlande skall följa instruktioner och anvisningar från funktionärer
 • Tävlande måste hjälpa andra tävlande om det inträffat en olycka eller om någon skadat sig.
 • Miljön på Kullaberg är skör och går bl.a. genom naturreservat, ALL nedskräpning är strängt förbjuden!
 • Om man bryter mot något av ovanstående regler leder det till diskvalificering.
 • Tävlande skall ang sitt mobilnummer till den mobil som löparen använder under tävling
 • Meddela telefonnummer till kontaktperson
 • Allt tävlande sker på egen risk.

Transport

Kullamannen kommer erbjuda transport från Mölle hamn till starten vid Norrviken Trädgårdar i Båstad. 
Avresa 09:00 på fredag 3:e November.

UTMB ITRA points

Kullamannen is a ITRA certified race and a UTMB qualifying race. Read more >

©Kullamannen Sportklubb

 kullamannen_Ultra_Himmel_Hav_&_Helvete


Accept Site use cookies